top of page

Genel Ticari Hükümler

Geziniz Şimdi Başlıyor

1 Kapsam

Bu Genel Ticari Hükümler ve Özel Rezervasyon Koşulları, web portallarının kullanımı ve İzmir Baba Tur Turizm tarafından yapılan yolculuk rezervasyonları için geçerlidir.

2 Sözleşmenin Tarafı

Yolculuk rezervasyonları (bilet satıcısı) ve web portalının kullanımı için Sözleşmenin Tarafı,  Manavkuyu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:78/B adresinde mukim İzmir Baba Tur Turizm Taşımacılık Otomotiv Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ. olup bundan sonra İzmir Baba Tur Turizm olarak anılacaktır.

3 Web portalı'nın Ticari Amaçlar için Kullanımı

3.1 Fiyat karşılaştırma siteleri, İzmir Baba Tur Turizm’in fiyatlarını ve zaman çizelgelerini almalarına, işlemelerine ve yayınlamalarına izin verecek şekilde İzmir Baba Tur Turizm ile yazılı bir sözleşme imzalayabilirler.

3.2 İzmir Baba Tur Turizm web portalının özel olmayan veya ticari amaçlar için kullanımına izin verilmez. Otomatik sistemlerin bu web sitesinden ticari amaçlar doğrultusunda veri çekmesi (“ekran çıktısı alma”) yasaktır. İzmir Baba Tur Turizm ihlallere karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

4 Ödemeler ve Kuponlar

4.1 Biletler biletleme işleminin yapıldığı yere bağlı olarak farklı ödeme yöntemleri kullanılarak satın alınabilir:

  • Çevrimiçi işlem/Mobil Uygulama: Kredi/banka kartları (VISA/MasterCard/Amex)

  • Satış acentelerinde: Acente tarafından sunulan tüm ödeme seçenekleri. Nakit ödeme her zaman mümkündür.

4.2 Kredi kartı ile ödemeye yönelik özel koşullar:

4.2.1 Kredi kartı ile ödeme

4.2.1.1 Eğer ödeme, kredi kartı ile yapılıyorsa, ücret müşterinin hesabından biletleme işlemi sonunda kesilir. Kredi kartı ile ödeme yapılması halinde, müşteri bileti aldığı sırada İzmir Baba Tur Turizm’i veya onun tarafından yetkilendirilen bir üçüncü tarafı kendi adı ve tam adresi konusunda bilgilendirmek üzere kredi kurumuna talimat verir. Böylece müşteri tarafından bir geri ödeme talebi olması durumunda, İzmir Baba Tur Turizm söz konusu müşteriden alacak talebinde bulunabilir. .

4.2.1.2 Kredi kartı ile yapılan bir ödemeye istinaden yolcuların ödeme iadesi talep etmeleri halinde doğan banka ücretleri yolcular tarafından ödenecektir. Yolcuların iade taleplerine istinaden iptal ücretleri de doğabilir. Yolculara ödeme iadesi talebinin daha az masrafın doğduğu ya da hiç bir masrafın ortaya çıkmadığı yönünde ileri sürecekleri iddialara karşı ispat hakkı verilecektir. Ödeme iadesi talebi olması halinde müşterilerin, geçici veya uzun süreli olarak kredi kartı ile ödeme yapmaları engellenebilir.

4.2.1.3 İzmir Baba Tur Turizm tarafından yapılan tahsilat denemelerinin başarısız olması halinde, alacak talebi, ileri işlemler için harici bir hizmet sağlayıcıya iletilebilir. İzmir Baba Tur Turizm, borçluların tüm gereken kişisel verilerini bu amaç doğrultusunda söz konusu harici hizmet sağlayıcıya aktarabilir.

4.2.3 Mahsup etme; muhafaza hakkı

4.2.3.1 Müşteriler yalnızca karşı iddialarının yasal olarak kanıtlanması ya da İzmir Baba Tur Turizm tarafından itiraz edilmemesi veya kabul edilmesi durumunda alacaklarını borçlarından mahsup etme hakkına sahip olacaklardır. Ayrıca, karşı iddianın aynı sözleşmesel ilişkiye dayanması halinde, alacak haklarını muhafaza hakkına sahip olacaklardır.

4.2.3.2 Eğer müşteriler herhangi bir ödeme yükümlülüklerinde temerrüde düşerlerse, aynı sözleşmesel ilişkiden kaynaklanan tüm alacaklar derhal muacceliyet kesbedecektir.

4.3 Kuponların kullanılması:

4.3.1 Her rezervasyon için maksimum bir adet kupon kullanılabilir. Kuponlar yalnızca çevrimiçi satışlarda ya da ortak acentelerimiz aracılığıyla gerçekleştirilen satışlarda kullanılabilir.

“Kredi Kuponu” olarak da bilinen ve parasal değeri olan kuponlar, yapılan alışverişin tümü için kullanılabilir.

Yüzde değeri olan indirim kuponları ya da ücretsiz yolculuk hakkı sağlayan kuponlar yalnızca bilet ücretine uygulanmak üzere kullanılabilir. Bilet bedeline ek olarak alınan Ek hizmetlere ilişkin ücretler (örn. hizmet bedeli) bahsi geçen kupon türleri kullanılarak ödenemez.

4.3.2 İzmir Baba Tur Turizm tarafından pazarlama faaliyetleri kapsamında hediye kupon kampanyaları düzenlenmesi halinde, her müşterice en fazla üç adet hediye kuponu alınabilir ve kullanılabilir. Bir müşterinin aynı hediye kuponu kampanyası kapsamında üçten fazla hediye kupon aldığının tespiti halinde, İzmir Baba Tur Turizm hediye kuponu kullanılan ilk üç biletin dışında kalan tüm biletleme işlemlerini iptal edebilir. İzmir Baba Tur Turizm’in özel promosyonlar kapsamında işbu düzenlemenin aksine uygulama yapma hakkı saklıdır.

4.3.3 Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği bilet bedeli tarife fiyatının altında belirlenemez. Bu nedenle İzmir Baba Tur Turizm tarafından müşteriye sağlanan kupon en fazla asgari tarife fiyatına ulaşan oranda indirim sağlar. Bu halde müşteri indirimin tamamen uygulanmadığını ileri süremez, kuponun iadesi ve alacak talebinde bulunamaz.

4.3.4 Pazarlama faaliyetleri bağlamında ya da iyi niyet göstergesi olarak ücretsiz verilen hediye kuponları biletleme işlemlerinin tamamlanması ile geçerliliğini yitirecektir.

4.3.5 Kuponların ticari amaçla kullanımı ve özellikle de yeniden satışı yasaktır. Böyle bir durumun vukuu halinde İzmir Baba Tur Turizm ilgili kişilerden tazminat talebinde bulunacaktır.

4.3.6 Bir hediye kuponunun kullanılması ile kupon içerisinde kalan bakiye nakit olarak ödenmez.

4.3.7 Bir hediye kuponunun satın alınması, kullanılması veya devredilmesine ilişkin sahtekarlık yapıldığı, hile teşebbüsünde bulunulduğu veya diğer yasadışı faaliyetlere konu edildiğine yönelik şüphe oluşması halinde, İzmir Baba Tur Turizm ilgili müşteri hesabını kapatma ve/veya müşteriden alternatif bir ödeme yöntemi talep etme ve/veya ilgili kuponu askıya alma hakkını saklı tutar. Söz konusu durumdan etkilenen kuponun onaylanması veya kullanılmasına ilişkin hak ortadan kalkar.

4.4 Fiyat Kampanyaları

4.4.1 İzmir Baba Tur Turizm tarafından pazarlama faaliyetlerinin bir parçası olarak yürütülen fiyat kampanyaları uyarınca satın alınabilecek indirimli biletlerin sayısı, kişi başı üç bilet ile sınırlıdır. Bir kişi aynı fiyat kampanyası kapsamında yalnızca üç adet bilet satın alabilir, aksi takdirde İzmir Baba Tur Turizm tüm takip eden biletleme işlemlerini iptal edebilir. İzmir Baba Tur Turizm’in, özel promosyonlar kapsamında bu düzenlemenin aksine uygulama yapma hakkı saklıdır.

4.4.2 Biletlerin ticari amaçla kullanımı ve özellikle de yeniden satışı yasaktır. Böyle bir durumun vukuu halinde İzmir Baba Tur Turizm ilgili kişilerden tazminat talebinde bulunacaktır.

4.4.3 Biletlerin satın alınması, kullanılması veya devredilmesine ilişkin sahtekarlık yapıldığı, hile teşebbüsünde bulunulduğu veya diğer yasa dışı faaliyetlere konu edildiğine yönelik şüphe oluşması halinde, İzmir Baba Tur Turizm ilgili müşteri hesabını kapatma ve/veya müşteriden alternatif bir ödeme yöntemi talep etme hakkını saklı tutar.

4.4.4 Kampanyanın sona ermesi akabinde biletler, bilet üzerinde yazılı olan tarihte geçerli olan indirimsiz fiyat üzerinden satın alınabilir. Müşterinin, kampanyanın sona ermesi sonrasında, indirimli fiyat üzerinden bilet satın alma talebi kabul edilmeyecektir.

5 İptal ve Yeniden Biletleme

5.1 Yeniden biletleme, yolculuğun önceden iptal edilmesine bağlıdır . Bilet fiyatında önceki bilete göre artış olması halinde, müşteri farkı ödemekle yükümlüdür. Sürücüler ve araç içi yardımcı personeller, müşteri adına biletlerini değiştiremezler ya da iptal edemezler. Yeniden biletleme yapılması halinde, İzmir Baba Tur Turizm aynı güzergahta aynı koltuğun müşteri için müsait olacağını garanti etmez.

5.2. İptaller (örn. güzergah, hareket saati, yolculuk tarihi) yalnızca İzmir Baba Tur Turizm web siteleri üzerinden ya da İzmir Baba Tur Turizm’in acenteleri ve bilet satış noktaları tarafından planlanan hareket saatinden 15 dakika öncesine kadar gerçekleştirilebilir. Gidiş-dönüş seferlerde dönüş yolculuğu, tek bir bilet olarak kabul edilir.

5.3 Herhangi bir biletin iptal edilmesi durumunda yolcuya, bir hediye iptal kuponu (açık bilet) tanzim edilebilir. Bu iptal kuponu 12 ay boyunca geçerlidir ve yolcuya bu süre içerisinde söz konusu kuponun değerine kadar yeni bir rezervasyon yapma hakkı verir. Eğer yeni rezervasyonun ücreti, kuponun değerinden daha fazla ise, farkın yolcu tarafından ödenmesi gerekecektir. Eğer fiyat daha düşük ise, fark bedel iptal kuponunda kalmaya devam edecek ve bu tutar farklı bir biletleme işleminde kullanılabilecektir. Bu hükümler, yalnızca sınırlı bir süre için geçerli olan promosyon fırsatları söz konusu olduğunda değişebilir. 

5.4 Hareket tarihinden 1 saat öncesine kadar yapılan iptallerde, ücretin tamamı nakit olarak iade edilir. Eğer iptal talebi hareket saatine 1 saatten az bir süre kala iletilirse, geri ödeme yalnızca hareket saatinden 15 dakika öncesine kadar İptal kuponu ile yapılabilir. Kalkıştan 15 dakikadan az süre önce yapılan iptal talepleri kabul edilmeyecektir.

İptal kuponu, bilet fiyatına uygun meblağda tanzim edilir. Yolcunun adında değişiklik yapılması halinde, bilet fiyatı artmış ise fark ödenmelidir. Telefon numarası ücretsiz olarak değiştirilebilir.

Bu maddede belirtilen koşullar yalnızca Türkiye’de gerçekleştirilen yolculuklar için geçerlidir

5.5 Eğer bir bilet için iptal kuponu tanzim edilirse, bu iptal hüküm ve koşulları aynı zamanda iptal kuponunun kullanıldığı yeni yolculuk için de geçerli olacaktır.

5.6 Ücret yalnızca müşteri tarafından bilet satın alınırken belirtilen hesaba ya da kredi kartı ile ödeme yapılmış ise, ödemenin yapıldığı kredi kartı hesabına iade edilecektir.

6 Yetkili Mahkeme

Genel Taşıma Şartları, Genel Ticari Hükümler ve Özel Biletleme Koşulları ve Gizlilik Politikası’ndan kaynaklanan veya bunlara ilişkin olarak, kanun ve hakkaniyet çerçevesinde ortaya çıkan herhangi bir hukuki ihtilafın çözümlenmesinde yalnızca Türkiye’deki İzmir şehrinde bulunan mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul etmekte ve bahse konu yetkili mahkeme veya yetkili yargı yerine ilişkin itirazlardan feragat etmektesiniz.

7 Münferit hükümlerin geçersizliği

Bu Genel Ticari Hüküm ve Koşullar kapsamındaki münferit hükümler tamamen veya kısmen etkisiz veya geçersiz hale gelirse, bu, prensip olarak, bir bütün olarak rezervasyon sözleşmesini etkisiz hale getirmeyecektir.

8 Ayrımcılık Yapmama

Şehir içi, şehirlerarası veya uluslararası taşımacılık kapsamında çalıştırılan İzmir Baba Tur Turizm araçlarına yönelik yapılan rezervasyon, bilet alım ve koltuk satış işlemleri ırk, renk, mezhep veya ulusal kökenden bağımsız olarak yapılır.

9 Geçersiz Biletler

İzmir Baba Tur Turizm, yapacağı planlı ya da rastgele denetimlerde bilet satışı, bilet iptali, bilet değişikliği, kupon kullanımı, biletin kupona dönüştürülmesi, ödeme yapılması, iadesi ve farklı ödeme yöntemlerinin kullanılması dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir hukuka aykırılık süphesi/tespiti halinde biletleme ve kupon işlemini iptal edebilir. Bu halde gerçek hak sahibi tespit edilinceye ve/veya hukuka aykırılık giderilinceye dek bilet bedeli iade edilmez ve/veya otomatik sistemler ile aynı müşteriye bilet satışını engellenebilir. Bu nedenle müşteri, biletleme işlemi sırasında hukuka uygun ödeme kanalları ile işlem yapmak ve işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklere uygun davranmakla sorumlu olduğunu aksi halde işbu Sözleşme ile belirlenen tedbirlerin alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

bottom of page