top of page

Taşıma Sözleşmesi

1 Taşıma Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı

İşbu Taşıma Sözleşmesi hükümleri ve şartları, İzmir Baba Tur Turizm mesafeli otobüs ağında taşınan yolcular için geçerlidir. Araçlar, yolcu taşıması için kullanılacaktır.

2 Taşıma Hakkı

2.1 Yolcu, işbu Taşıma Sözleşmesini kabulü ile seyahat hakkını elde eder.

2.2 Bilet tahsisi (bakınız madde 3.1), yolcuya bilet üzerinde belirtilen başlangıç ve varış noktası arasında yolculuk yapma hakkı sağlar. Yasal düzenlemeler gereği kalkış saatinden geç binilmesi veya belirlenen saatten önce araçtan inilmesine izin verilmez.

3 Bilet ve Taşıma Ücretine İlişkin Koşullar

3.1 Yolcu, taşıma hizmetine ilişkin bilet ücreti ödemek; İzmir Baba Tur Turizm  ise, satın alma işlemine karşılık bilet düzenlemekle yükümlüdür. Basılı ya da elektronik form (PDF) halindeki bilet satış teyidi ve geçerli bir resmi fotoğraflı kimlik belgesi bilet yerine geçecektir. Her kişi ve her yolculuk için ayrı bir bilet oluşturulur. Yolcunun adı ve soyadı, kimlik numarası, HES kodu, e-posta adresi (çevrimiçi satış) veya telefon numarası (çevrimdışı satış) ve eğer gerekli ise, doğum tarihi ve vatandaşlık bilgileri bilet alım işlemi sırasında sağlanmalıdır. yolcunun taşınma talebinin karşılanması için bilet üzerinde yer alan yolcu isim ve soy ismi ile yolcu listesinde yer alan isim ve soy ismin birbiri ile eşleştirilir .Bu durumun tespiti, tercihen, biletlerin taranması sureti ile yapılır

3.2 Bilet, aracın hareket saatinden önce satın almalıdır. Araçtaki koltuk’a erişime yalnızca geçerli bir biletin mevcut olması halinde izin verilir.

3.2.1 Bilet satın alma işlemi çevrimiçi olarak web portalları üzerinden, İzmir Baba Tur Turizm akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla, acentelerde ve diğer iş ortakları aracılığıyla yapılabilir.

3.2.2 İşbu Taşıma sözleşmesi ile bilet satış işlemine ilişkin bilgiler (satın alma bilgileri) İzmir Baba Tur Turizm tarafından kaydedilir, bu bilgilere web portalı aracılığı ile erişim sağlanabilir ve işbu taşıma sözleşmesi, yolcunun bilet alım işlemi esnasında paylaşmış olduğu mail adresine gönderilir. İşbu Taşıma sözleşmesi, bilet satış işleminin tamamlanmasına müteakip 5 yıl süre ile İzmir Baba Tur Turizm tarafından saklanacaktır. Yolcu, İzmir Baba Tur Turizm ile seyahat etmek üzere bilet satın alımı esnasında paylaşmış olduğu kişisel verilerinin İzmir Baba Tur Turizm tarafından saklanmasını muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.3 Geçerli bir bileti olan her yolcu için ayrı bir koltuk tahsis edilir.

3.3 Çevrimiçi Bilet Satın Alma:

3.3.1 “Satın Al”/“Öde” butonuna tıklamak suretiyle, sepetteki ürünler için bağlayıcı bir siparişte bulunulur. Her kişi ve her yolculuk için bir bilet oluşturulur. Siparişe yönelik makbuzun teyidi derhal sipariş verilmesinin ardından otomatik e-posta teyidi aracılığıyla tanzim edilecektir. İzmir Baba Tur Turizm siparişi kabul teyidi ile kabul edene kadar taşıma sözleşmesi yapılmış sayılmaz. Bu kabul teyidi, otomatik bir e-posta teyidi ile veya ayrıca daha sonraki bir aşamada tanzim edilebilir.

3.3.2 Mevcut teknolojiler gözetildiğinde, internet üzerinden veri iletişiminin hatasız ve/veya kalıcı olarak erişilebilir bir şekilde yapılacağı garanti edilmez. Bilgisayar programlarını (yazılım) ve veri işleme sistemlerini (donanım) tamamen kusursuz bir şekilde geliştirmek ve işletmek ve İnternet ortamı ile bağlantılı olarak oluşabilecek tüm öngörülemeyen faktörleri dışlamak mümkün olmayıp bu sebeple, Kamil Koç, web sitesi ve teknik sistemlerinin sürekli, kesintisiz olarak mevcudiyetine yönelik hiçbir şekilde herhangi bir garanti vermez Özellikle internetin teknik özellikleri nedeniyle, çevrimiçi rezervasyon opsiyonları’nın sürekli olarak mevcudiyeti garanti edilemez. Teknik sorunlar nedeniyle, sistemin ancak daha sonraki bir zamanda yeniden kullanılabilir hale gelmesi halinde yolcu (örneğin, önceden satış dönemi) herhangi bir tasarruf veya indirimli fiyat ya da başkaca kazanılmış hakkı iddiasında bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3.3 Yolcu, mesafeli satış sözleşmelerinde iptali düzenleyen mevzuat hükümlerinin mesafeli satış yoluyla online olarak akdedilen taşıma sözleşmesine uygulanmasının imkan dahilinde olmadığının bilincinde olduğunu, bu hükümlerin sözleşmenin imzalanması suretiyle, hizmet sağlayıcısının hizmeti belirli bir zamanda veya öngörülen bir süre içerisinde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği durumlarda uygulama bulamayacağını ve bu sebeple bu mevzuat hükümlerinden etkilenmeksizin bilet iptaline ilişkin işbu Taşıma sözleşmesinde öngörülen iptal koşul ve şartlarının geçerli olduğunu kabul eder.

3.4 Fiziki satış ofisleri:

İzmir Baba Tur Turizm şirketinin satış acenteleri, bilet satış ofisleri ve müşteri hizmetleri departmanı bilet satın alma işlemi veya bilet iptal işlemi için hizmet bedeli talep edebilir.

3.5 Taşıma ücretleri:

3.5.1 Herhangi bir bilet satış şekli şekliyle bağlantılı olarak tüm fiyat dilimlerini veya fiyat kotalarının rezerve edilmesi mümkün değildir. Özellikle indirimli fiyatlar ve promosyon fiyatları yalnızca kısmen çevrimiçi olarak satın almalarda geçerlidir.

3.5.2 Bilet ücreti yalnızca İzmir Baba Tur Turizm ‘in taşıma borcunun yerine getirilmesi amacı ile yolcu tarafından ödenecek olup bu taşıma dışındaki hizmetler, - örneğin; manzaralı ya da tekli koltuk hizmetinin sağlanması mümkün ve yolcu bu hizmeti talep etmiş ise- için İzmir Baba Tur Turizm’in ayrı ücretlendirme hakkı saklıdır. ,

3.5.3 İndirimli ücretler özel bilet satış koşullarına tabidir. Münferit güzergahlara ilişkin ücret koşullarının yayınlanması bu açıdan nihai olacaktır.

 

4 Geçersiz biletler

Yolcu, İzmir Baba Tur Turizm çalışanlarınca biletin geçerliliğini kontrol etmek amacı ile yapacağı rastgele bilet kontrolleri sırasında talep edilmesi halinde, bileti ve fotoğraflı geçerli kimlik belgesi göstermek zorundadır.

4.1 İzmir Baba Tur Turizm, yapacağı planlı ya da rastgele denetimlerde bilet satışı, bilet iptali, bilet değişikliği, kupon kullanımı, biletin kupona dönüştürülmesi, ödeme yapılması, iadesi ve farklı ödeme yöntemlerinin kullanılması dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir hukuka aykırılık süphesi/tespiti halinde biletleme ve kupon işlemini iptal edebilir. Bu halde gerçek hak sahibi tespit edilinceye ve/veya hukuka aykırılık giderilinceye dek bilet bedeli iade edilmez ve/veya otomatik sistemler ile aynı müşteriye bilet satışını engellenebilir. Bu nedenle müşteri, biletleme işlemi sırasında hukuka uygun ödeme kanalları ile işlem yapmak ve işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklere uygun davranmakla sorumlu olduğunu aksi halde işbu Sözleşme ile belirlenen tedbirlerin alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5 Tarifeler

5.1 İzmir Baba Tur Turizm ‘in Onaylanmış ve ilan edilmiş seyahat süreleri, tarihleri, güzergahları ve ücretlerinde, özellikle yetkili kurum ve kuruluşların kararlarının uygulanmasına yönelik olarak, haklı gerekçelerle değişiklik yapma hakkı saklıdır…

5.2 Sözleşmenin imzalanmasından sonra yürürlüğe giren ve taşıyıcının sorumlu olmadığı tarife değişiklikleri (örneğin, doğal afetlerin veya kalıcı inşaat şantiyelerinin uzun dönemli etkileri), asıl olarak kararlaştırılan hareket ve varış saatleri ile karşılaştırıldığında makul olarak kabul edildiği sürece, yolculara tazminat talep etme hakkı vermez. Önemli tarife değişiklikleri, yolculara taşıma sözleşmesini herhangi bir ücret ödemeksizin sona erdirme hakkı verir Bunu yapabilmek için, yolcuların müşteri hizmetleri telefon hattını aramaları ya da iletişim formunu doldurmaları gerekir. Yolcular bu durumlarda seyahate başlamamış olmalıdır. Yolcuların diğer hakları bu değişikliklerden etkilenmez.

6 Yolculuk Başlangıcı

6.1 Yolcuların kalkış noktasında aracın hareket saatinden 15 dakika önce bulunmaları tavsiye edilir.

6.2 Yolcunun, planlanan kalkış saatinde ve rezerve edilen güzergah için belirlenen kalkış noktasında hazır bulunmaması halinde bilet satın alma işlemi ile tahsis edilen koltuk aracın hareketinden sonra bir sonraki ara durak için başka bir yolcuya devredilebilir.

6.3 Seyahatte yaşanan bir gecikme konusunda yolcu SMS mesajı, e-posta ya da diğer yazılı formatta bilgilendirilmesi halinde , işbu Taşıma Sözleşmesi’nin 6.2. maddesi ancak SMS veya e-postada belirtilen gecikmeli seyahat saatinden itibaren uygulama bulur.

6.4 Yolcunun adı, taşıma hizmeti sağlanıp sağlanmayacağını belirlemek üzere mevcut rezervasyon durumuna bağlı olarak görevli/sürücü veya otobüs durağı personelinin elinde bulunan bilet satış listesi ile karşılaştırılır. Bu, tercihen biletin taranması ile gerçekleştirilir. Özel durumlarda, yolcu yazılı veya elektronik formattaki (PDF dosyası şeklinde) bilet satış teyidini ve aynı zamanda geçerli, resmi kurumlar tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik belgesini (kimlik kartı, pasaport veya geçerli bir vizeyi de içeren benzeri belge, eğer gerekli ise) sunmak suretiyle talep edilmesi halinde kimlik bilgilerini sürücüye/görevliye ve hizmet personeline kanıtlamak zorundadır.

6.5 Koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonuna karşı alınan tedbirler: Yolcular, Koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonuna karşı alınan tedbirlere uymak zorundadırlar. Söz konusu tedbirlere uymayan ve/veya HES kodunu sağlamayan yolcuların seyahat etmesi engellenebilir. Bu durumda alternatif ulaşım hakkı sağlanmayacaktır.

6.6 Yolculuk süresince güvenliğinizi artırmak amacıyla İzmir Baba Tur Turizm tarafından otobüslere kamera ve benzeri cihazlar yerleştirilerek görüntü alınabilir, video kaydı yapılabilir ve bu görüntü ve kayıtlar kanun ve mevzuatlara uygun olarak depolanabilir ve yurt içi-yurt dışı üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

7 Aktarmalar

7.1 Genel kural olarak, yayınlanan planlanmış hizmetler direkt bağlantılar olup aktarmanın gerekli olduğu hallerde aktarmalı seyahat hizmeti İzmir Baba Tur Turizm ‘in münhasır yetkisi ile sağlanabilir.

7.2 İzmir Baba Tur Turizm tarafından aktarmalı seyahat hizmetinin sağlanması halinde; İzmir Baba Tur Turizm, yolcunun varış noktasına ulaşımını garanti eder. Aktarmalı seyahat hizmeti kapsamında aktarma sağlanacak otobüsün herhangi bir sebeple aktarmalı yolcuyu beklememesi halinde, yolcunun varış noktasına ulaşımı için gereken hizmeti sağlanacak, bu hizmetin gerekli görülmesi halinde başka otobüs şirketleri seferleri, hususi araç veya demiryolu ile taşıma olabilecektir. Bu konudaki takdir hak ve yetkisinin münhasıran İzmir Baba Tur Turizm ‘e ait olup yolcuya herhangi bir seyahat yöntemini seçme ve talep hakkı vermez.

7.3 Yukarıda tanımlanan uygulama yalnızca İzmir Baba Tur Turizm ‘in aktarmalı taşıma hizmeti sunmayı taahhüt ettiği durum ve koşullar için geçerlidir… İzmir Baba Tur Turizm ‘in aktarmalı taşımayı taahhüt etmediği durumlarda, yolcunun münferit güzergahları birleştirmek sureti ile aktarma içeren bir yolculuk oluşturması halinde , söz konusu aktarmaları kaçırma riski yolcuya aittir… Bu durumlarda alternatif ulaşım veya otelde konaklama talepleri de dahil olmak üzere yolcu talepleri İzmir Baba Tur Turizm tarafından kabul edilmez. . Ancak, İzmir Baba Tur Turizm alternatif bağlantılar konusunda yolcuları bilgilendirmek için tüm makul çabayı gösterecektir.

7.4 İzmir Baba Tur Turizm tarafından gerçekleştirilmeyen ulaşım hizmetlerine ulaşımı garanti edilemez İzmir Baba Tur Turizm, yolcunun alternatif ulaşım araçlarında ortaya çıkabilecek olan olumsuzluklardan sorumlu değildir.

8 Servis Hizmetinin Sağlanması

İzmir Baba Tur Turizm; bilet üzerinde gösterilmesi ve İzmir Baba Tur Turizm tarafından bu suretle taahhüt edilmesi şartıyla, yolculara servis hizmeti sağlamayı ve bu hizmeti ücretsiz olarak yerine getirmeyi, ancak yolcunun varış noktasına ulaşması sonrasında İzmir Baba Tur Turizm servislerini kullanması ve bu durumda oluşan gecikme ve aksaklıklardan İzmir Baba Tur Turizm ‘in sorumlu olmayacağını, yalnızca yolcunun kalkış noktasına ulaşım servisinin kullanmasından kaynaklanan  riski üstlendiğini beyan eder.

9 Genel Yolcu Yükümlülükleri

9.1 Yolcu, sürücü ve yanındaki personel tarafından sağlanan talimatlara uyulmak zorundadır.

9.2 sürücü ve görevli personel, alkollü veya uyuşturucu madde etkisinde olduğu açıkça görülen bireylerin seyahat etmesini engelleme yetkisine sahiptir. Aynı kural başka sebeplerle araçtaki diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye atan ya da diğer yolcuların sağlık ve refahını önemli ölçüde bozan yolcular için de geçerlidir.Bu halde yolcunun alternatif ulaşım talebi kabul edilmez.

9.3 Otobüste sigara içmek yasaktır. Bu yasak elektronik sigaralar için de geçerlidir.

9.4 Yolcular, kusurlu bir şekilde davranmaları nedeniyle otobüste veya otobüs içerisinde oluşan hasarlardan sorumlu olacaktır.

9.5 İzmir Baba Tur Turizm,sözlü uyarıya rağmen rahatsız edici bir şekilde davranmaya devam eden ve bu davranışı sebebi ile İzmir Baba Tur Turizm ‘in ve/veya diğer yolcuların yolculuklarına devam etmelerinin onlardan makul olarak beklenemediği hallerde ve yine aynı şekilde yolcunun İzmir Baba Tur Turizm tarafından belirlenen yönerge ve talimatlara (örneğin güvenlik kurallarına) uygun davranmaması halinde, bildirimde bulunmaksızın taşıma sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda, yolcunun bilet ücreti iadesi talebi Kabul edilmeyecektir.

9.6 Tüm yolcular yasal düzenlemeler uyarınca otobüste bulunan, emniyet kemeri takmak zorundadırlar.

9.7 Molalar sırasında/otobüs durduğunda veya polis kontrollerinde, otobüste bulunan yolcular, sürücü ve görevli personel tarafından talep edilmesi halinde otobüsten inmek zorundadırlar. Yolcular bahsi geçen molalar sırasında sürücü ve görevli personel tarafından belirtilen mola süresine uymak zorundadırlar. Bir yolcunun belirtilen mola süresi sona erdikten sonra otobüse dönmemesine halinde, sürücüler seyahate devam etme yetkisine sahip olup belirtilen mola süresi sona erdikten sonra geri gelmeyen yolcunun hiçbir talebi İzmir Baba Tur Turizm  tarafından kabul edilmeyecektir. .

10 Uluslararası Güzergahlarda Seyahat Eden Yolcuların Özel Yükümlülükleri

10.1 Herhangi bir uluslararası sınırı geçmek üzere yolculuk etmek isteyen her yolcu;belgeler ve kimlikler, vizeler, yabancı para birimleri, gümrük ve sağlıkla ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymaktan tek başına sorumlu olacaktır. İzmir Baba Tur Turizm yukarıda bahsi geçen yasalara ve yönetmeliklere uyulmaması nedeniyle ortaya çıkan sonuçlardan, söz konusu yasa ve yönetmelikler rezervasyon yapıldıktan sonra değişse dahi sorumlu olmayacaktır.

10.2 Herhangi bir uluslararası sınırı geçmek isteyen her yolcu, gerekli seyahat belgelerini temin etmekten ve kalkış, varış ve transit ülkelerin her birinin yasalarına uymaktan sorumlu olacaktır. (Genel kural: Tüm milliyetlerden vatandaşlar için pasaport).

Varış ülkesinin/transit ülkelerinin giriş ve seyahat kurallarının, ilgili ülkelerin büyükelçilikleri veya konsoloslukları ile iletişime geçerek öğrenilmesi tavsiye edilmektedir. İzmir Baba Tur Turizm, yolcunun gerekli evrakları ve kimlik belgelerinine sahip olmaması nedeniyle doğacak sonuçlardan sorumlu değildir.

10.3 Her yolculuktan önce, uluslararası bir varış noktasına veya uluslararası bir varış noktasından seyahat eden yolcuların, sınırdan geçebilmek için geçerli, en az adı ve soyadı ile bir fotoğraflarını içeren resmi bir belgeyi sürücü ve servis personelinin talebi üzerine kimlik bilgilerini kanıtlamak üzere ibraz etmeleri gerekmektedir (kimlik kartı, pasaport, ve gerekirse vize). Aşağıda belirtilen belgeler, kimlik belgesi niteliğine haiz değildir. : ehliyet, kütüphane kartları, öğrenci kartları, sağlık sigortası kartları ve resmi kurumlar/yetkili kuruluşlar açısından kimlik belgesi sayılmayan benzeri evraklar. Sürücü ve servis personeli bilet üzerinde yer alan bilgilerin, yolcu tarafından sağlanan kimlik belgesinde (kimlik kartı/pasaport) yer alan bilgiler ile aynı olup olmadığını kontrol etme hak ve yetkisine sahiptir…

10.4 Aşağıdaki durumlarda İzmir Baba Tur Turizm yolcunun otobüse binmesini engelleme hakkını saklı tutar:

Yolcunun adını ve soyadını, ve fotoğrafını içeren herhangi bir evrak veya kimlik belgesini yanında taşımaması durumunda, bakınız 10.3;

  • Bir yolcunun sunduğu evrak veya kimlik belgesinde yer alan bilgiler, bilette yer alan bilgiler ile eşleşmiyor ise.

  • Yolcunun HES kodu bulunmuyor ise

10.5 İşbu Taşıma Sözleşmesi’nin 10.4.maddesinde belirtilen durumların varlığı halinde, İzmir Baba Tur Turizm herhangi bir tazminat ödemek veya bilet ücretini tamamen veya kısmen iade etmek zorunda değildir.

10.6 Gümrük işlemlerini hızlandırmak için bavulların kilidi açık kalmalıdır.

10.7 Yolcular yalnızca içeriği ve miktarı dolayısıyla gümrük harçlarından muaf olan ürünleri yanlarında taşıyabilirler.

11 Çocuklar ve Reşit Olmayan Bireyler

11.1 0 ila 6 yaş arasındaki küçük çocuklar, yolcunun kucağında taşınabilirler.

11.2 12 yaşın altındaki çocuklar, ayrı bir bilet talep edilmesi halinde bilet fiyatı üzerinden %30 indirim hakkına sahiptir.Çocuk indirimi ancak bilet satış noktalarında sağlanabilir ve bu biletler ancak bilet satış noktalarından satın alınabilir.

11.3 18 yaşın altındaki çocuklar ve reşit olmayan bireyler, yalnızca bir ebeveynin veya yasal vasinin, söz konusu reşit olmayan bireyin refakat edilmeden ve gözetimsiz olarak seyahate başlayabilecek durumda ve konumda olduğunu bilet alım işlemi sırasında yazılı olarak beyan etmesi veya ikamet ettikleri yerin dışında eğitim aldıklarının kanıtlanması (ör. öğrenci kimliği) halinde tek başlarına seyahat edebilirler; İzmir Baba Tur Turizm ve iştirakleri reşit olmayan bir çocuğun gözetimi konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

12 Engelli veya hareket kısıtlaması olan yolcular

12.1 Engelli veya hareket kısıtlaması olup olmadığına bakılmaksızın, herkese seyahat etme hak ve imkanına sahiptir. İzmir Baba Tur Turizm, engelli veya hareket kısıtlamasına sahip olan bireylerin seyahatleri esnasında yardımcı olacaktır. En az %40 engellerinin olduğunu uygun belgeler ile kanıtlayabilen engelli yolculara %40 indirim sağlanır. Engelli veya hareket kısıtlaması olan yolcular için indirim ancak bilet satış noktalarında sağlanabilir ve bu biletler ancak bilet satış noktalarından satın alınabilir.

12.2 Engelli veya hareket kısıtlaması olan bireylerin taşınmasının olup olmadığının tespiti için, yolcunun tarafımızı bilet satışından önce ihtiyaçları hakkında bilgilendirmesi gerekmektedir.

12.3 Otobüs durakları/Otobüs terminalleri

Kamil Koç’un, ziyaret edilen durakların ve otobüs terminallerinin altyapısal durumu üzerinde ve aynı şekilde, engelli bireyler için uygun erişim sağlanması hususunda bir kontrolü mevcut değildir. Bu nedenle, Kamil Koç bu hususta yolcuya herhangi bir garanti vermez. Bu hususa ilişkin sorumluluk , terminalin ilgili işletmecisine aittir.

12.4 Taşımanın reddi

12.4.1 Otobüs terminalleri ve otobüs durakları da dahil olmak üzere eğer araç tasarımı veya altyapısı, engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı olan bireylerin güvenli ve uygun bir şekilde otobüse binişini, otobüsten inişini veya taşınmasını fiziksel olarak engelliyorsa, İzmir Baba Tur Turizm yolcunun bilet satış talebini kabul etmeme, bilet düzenlemeyi veya sağlamayı reddetme veya söz konusu yolcunun araca binmesine izin vermeme hakkını saklı tutar. Bu durumda, ilgili kişi(ler) İzmir Baba Tur Turizm tarafından sunulan hizmetleri kullanarak diğer tüm kabul edilebilir alternatif taşıma yöntemleri hakkında bilgilendirilecektir.

12.4.2 Araç tasarımı, mevcut koşullar altında taşımanın yalnızca engelli bireylerin veya hareket kısıtlaması olan bireylerin bağımsız olarak ve dışarıdan yardıma ihtiyaç duymadan seyahate başlayabilmeleri durumunda mümkün olduğu anlamına gelir. Yolcular, yukarıdaki kısıtlamaları ortadan kaldırmak için engelli bireylerin veya hareket kısıtlaması olan bireylerin ihtiyaç duyduğu yardımı sağlayabilecek, tercih ettikleri başka bir kişinin kendilerine refakat etmesini talep edebilirler.

12.4.3 Yukarıda yer alan maddeler kapsamında Etkilenen tüm yolcular derhal ve yazılı olarak talep etmeleri halinde, talebin ulaşmasının ardından beş iş günü içerisinde ulaşımın reddine yönelik ilgili sebep konusunda bilgilendirileceklerdir.

12.4.4 Engelli veya hareket kısıtlaması olan bir yolcunun taşınmasının uygun görülmesi ve biletin düzenlenmesi akabinde bu yolcunun taşınmasının reddedilmesi halinde, yolcu aşağıdaki seçeneklere sahiptir: (a) ücretin geri ödenmesini talep etmek ve eğer mümkünse , en erken fırsatta taşıma sözleşmesinde belirtilen ilk hareket noktasına ücretsiz dönüş yolculuğunun sağlanmasını talep etmek veya (b) yolculuğa, kabul edilebilir bir ikame taşıt ile taşıma sözleşmesinde belirtilen varış noktasına alternatif bir güzergahta devam etmek.

12.5 Tekerlekli sandalyelerin veya yürümeye yardımcı aletlerin taşınması

12.5.1 Engelli veya hareket kabiliyeti sınırlı olan yolcular, bagaj koşullarına uyulması koşuluyla katlanabilir tekerlekli sandalyelerini veya yürümeye yardımcı aletlerini otobüsün bagaj bölmesinde ücretsiz olarak taşıma hakkına sahiptir. Güvenlik sebepleri dolayısıyla tekerlekli sandalyelerin katlanabilir ve motorsuz olması gerekir.

12.5.2 Yolcu, tekerlekli sandalyenin çalışır durumda olduğunu ve seyahat sırasında kullanımının teknik açıdan güvenli olduğunu taahhüt eder. Tekerlekli sandalye mevcut yasal güvenlik gerekliliklerine uygun olmalıdır. Güvenli seyahatin mümkün olmadığına veya bu konuda şüphelerin olduğuna dair önemli kanıtların bulunması halinde , tekerlekli sandalyenin taşınması talebi reddedilebilir. İzmir Baba Tur Turizm, tekerlekli sandalyenin kusurlu teknik durumundan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

13 Koltuk Rezervasyonu

13.1 Koltuk Rezervasyonu

13.1.1 Koltuk rezervasyonu, ek ücret talep edilmeksizin gerçekleştirilecek olup bilet satın alım işlemini gerçekleştiren her bir bireye ayrı bir koltuk tahsis edilir. Yolcu tercih ettiği koltuğu seçme opsiyonuna sahiptir. Koltuk seçilmezse, sistem bunları cinsiyete ve müsaitlik durumuna göre otomatik olarak tahsis edecektir. Müşterinin cinsiyeti işlem sırasında gösterilir.

13.1.2 İzmir Baba Tur Turizm ‘in websitesi, acenteleri ve İzmir Baba Tur Turizm ‘in bilet gişelerinden yapacağınız bilet alımı işlemleri sırasında, İzmir Baba Tur Turizm ‘in ilgili sefer için bu hizmeti sağlıyor olması halinde, tekli koltuk seçimi yapılabilir ve tek kişilik koltuk bileti satın alınabilir. Tekli koltuk hizmetinin seçilen sefer için sağlanıyor olması koşuluyla; özel hizmet kategorisinde bulunan tekli koltuk seçimi yapılarak bilet alınabilir. İzmir Baba Tur Turizm ‘in sağladığı bu hizmet ücretli olup ücretlendirme aşağıdaki şekilde tatbik edilir.

  • 10 TL >> (kalkış-varış noktaları arasındaki mesafe)0-200 km olan seyahatler için

  • 15 TL  >> (kalkış-varış noktaları arasındaki mesafe)201-500 km olan seyahatler için

  • 20 TL  >> (kalkış-varış noktaları arasındaki mesafe)501 + km olan seyahatler içi

13.2 Özel koltuk rezervasyonlarına yönelik sınırlamalar

13.2.1 İzmir Baba Tur Turizm operasyonel veya güvenlik sebepleri dolayısıyla, kalkıştan sonra dahi koltukları yeniden tahsis etme hakkı saklı olup özellikle hamile kadınlar, reşit olmayan bireyler, yalnız seyahat eden çocuklar veya fiziksel engelli bireylerin durumları gözetilerek başka bir koltuğa geçmeleri gerektiğinde ve ilgili koltuklar uygun olmadığında ortaya çıkabilir. Yolcu, böyle bir durumun mevcudiyeti halinde, Kamil Koç çalışanları tarafından sağlanan talimatlara uygun davranmayı ve koltukların ırk, din, ten rengi veya milliyetten bağımsız olarak İzmir Baba Tur Turizm tarafından yeniden tahsis edilmesinin imkan dahilinde olduğunu kabul eder.

14 Bagaj Taşıma Kuralları

14.1 Bagaj

14.1.1 Bilet ücretine dahil olan bagaj haddi, maksimum 30 kg ile sınırlıdır. Ancak, Kamil Koç, bazı güzergahlara özgü olmak üzere, bu genel kurala istisna getirme hakkını saklı tutar. İzmir Baba Tur Turizm  tarafından gerekli görülmesi halinde, bu istisnalara ilişkin bilgilendirme, bilet satış işlemi sırasında ve tanzim edilen bilet üzerinde belirtilecektir.

14.1.2 Ek bagaj

14.1.2.1 Yolcunun bagajının 30 kg’ı aşması durumunda, ek biletin satın alınması gerekir. Ancak, İzmir Baba Tur Turizm, bazı güzergahlara özgü olmak üzere, bu genel kurala istisna getirme hakkını saklı tutar. İzmir Baba Tur Turizm tarafından gerekli görülmesi halinde, bu istisnalara ilişkin bilgilendirme, bilet satış işlemi sırasında ve tanzim edilen bilet üzerinde belirtilecektir

14.2 El Bagajı

14.2.1 El bagajı ücretsiz olarak taşınır…, Ancak bu durum, yolcu başına maksimum büyüklüğü 120 cm olan ve maksimum ağırlığı 7 kg olan tek bir bagaj ile sınırlıdır.

14.2.2 Yolcuların el bagajlarını yolculara ayrılan kısımda otobüsün güvenli ve gerektiği şekilde seyahat etmesini ve diğer yolcuların rahatsız edilmemesini sağlayacak şekilde yerleştirmeleri ve yolculuk sırasında kontrol ve dikkat etmeleri gerekmektedir. El bagajları, kural olarak, sağlanan raflara veya yolcuların önündeki koltukların alt kısmına yerleştirilmelidir.

14.2.3 El bagajı ve içindekiler yolculuk süresi boyunca yolcuların gözetiminde olup yolcular tarafından bu bagajın güvenliği ve kontrolü sağlanmalı ve uygun şekilde izlenmelidir. Üçüncü şahıslar tarafından herhangi bir yetkisiz erişim gözlemlendiği takdirde, otobüs şoförü veya görevli bilgilendirilmelidir. Yolcuların, yolculuk bitmeden önce tüm eşyalarının mevcut olduğundan emin olmak için el bagajlarını kontrol etmeleri önerilmektedir.

14.3 Değerli eşyalar ve elektronik ekipman

14.3.1 Nakit, mücevher, değerli metaller, anahtarlar, gözlükler (güneş gözlükleri ve/veya okuma gözlükleri), elektronik cihazlar (laptoplar, iPad’ler, tabletler, MP3 çalarlar, cep telefonları, kameralar, taşınabilir güç kaynağı, lityum bataryalar veya lityum akümülatörler), e-sigaralar, üretici veya bayi tarafından geri çağrılan elektronik tüketici eşyaları (laptoplar, cep telefonları, vb. başta olmak üzere), kontakt lensler, protezler, ilaçlar, önemli belgeler (diploma belgeleri, diğer sertifikalar, kimlik belgeleri, pasaportlar, sürücü ehliyetleri, değerli kağıtlar) ve benzeri değerli eşyalar ve kırılacak eşyaların , el bagajı olarak taşınması ve bagaja teslim edilmemesi gerekmekte olup bu eşyalara ilişkin özenin yolcu tarafından gösterilmesi gerekmektedir.

14.3.2 Yukarıda belirtilen değerli eşyaların yolcu tarafından bagaja teslimi halinde,; yolcu, İzmir Baba Tur Turizm ‘in bu eşyaların kaybından veya herhangi bir şekilde zarara uğramasından sorumlu olmadığını; bu durumlarda, kast ve ağır kusur saklı kalmak kaydı ile yolcunun hiçbir talebinin İzmir Baba Tur Turizm tarafından kabul edilmeyeceğini kabul eder.

14.4 Çocuk arabaları

14.4.1 Çocuk arabaları normal bagaj olarak kabul edilmekte olup genel bagaj koşulları uyarınca taşınabilir.

14.5 Bisikletler

14.5.1 Bisikletler aracın müsaitliğine bağlı olarak taşınabilir ve diğer tüm taşıma araçları taşınacak olan bagaj koşullarına uymak zorundadır. (örn. Scooter)

14.6 Otobüste unutulan veya bırakılan eşyalar sigorta kapsamına dahil değildir.

14.7 Patlayıcı, yanıcı, radyoaktif, kötü kokan veya korozif maddeler ile yolcuların yaralanmasına neden olabilecek, ambalajlanmamış veya korumasız eşyalar, örneğin, silahlar, askeri mühimmatlar ve piroteknik mühimmatlar gibi Seyahat sırasında tehlikeli maddelerin ve eşyaların taşınmasına izin verilmez.

15 Hayvanların Taşınması

15.1 Köpeklerin ve diğer hayvanların uzun mesafeli otobüslerde taşınması mümkündür. Aşılanmış kediler, köpekler (tehlike arz edenler hariç) ve kuşlar (saka kuşları, muhabbet kuşları veya kanaryalar) gibi evcil hayvanlar, 23x30x40 cm’den daha küçük kafeslerde taşınmak suretiyle seyahat edebilirler. Evcil hayvanlar kafeslerinde, kucakta veya koltuğun ön tarafında ya da standart bilet ücreti ödenerek satın alınan yan koltukta seyahat edebilirler. İzmir Baba Tur Turizm, yolcuların ve diğer hayvanların güvenliğini tehlikeye atma riski olan evcil hayvanları kabul etmeme hakkına sahiptir. Evcil hayvan, ancak yolcunun evcil hayvanın sağlık raporu ve aşı kağıdı gibi gerekli belgelere sahip olması halinde taşınabilir.

16 Gecikme veya İptal Durumunda Yolcu Hakları

16.1 Herhangi bir iptal veya gecikme meydana gelir ise, İzmir Baba Tur Turizm bir terminalden ayrılan yolcuları en kısa sürede durum hakkında bilgilendirebilir ve tahmini hareket saati belirlendiğinde, bu bilgiyi derhal bildirebilir. İzmir Baba Tur Turizm tüm yolculara ve özellikle personeli bulunmayan otobüs terminallerinden hareket eden yolculara iptaller veya gecikmelere ilişkin elektronik bilgilendirme sağlayabilir. Bu bilgileri alabilmeleri için, yolcuların gereken iletişim bilgilerini sağlamaları gerekir (örn. cep telefonu numarası).

16.2 Çifte biletleme yapılması halinde veya iptal durumunda, yolcular aşağıdaki seçeneklere sahiptir: (a) seyahatlerine mümkün olan en kısa sürede, taşıma sözleşmesinde belirtilenlere benzer koşullarda, yine taşıma sözleşmesinde öngörülen varış noktasına giden farklı bir rotada devam etme veya (b) ücretin geri ödenmesini talep etme. Geri ödeme, talebin alınmasının ardından 14 gün içerisinde nakit olarak yapılacak veya yolcuların farklı bir iade şekli konusunda farklı bir iade konusunda uzlaşmaya varmamış olmaları halinde, yukarıda sunulan (a) veya (b) seçeneklerinden birini seçme fırsatı verilecektir.

16.3 Yolculuk sırasında aracın hizmet veremez duruma gelmesi halinde İzmir Baba Tur Turizm, yolculara yolculuğa devam edebilecekleri uygun bir araç tahsis edecek ya da yolculuğun devam edebileceği uygun bir bekleme noktasına ulaşım sağlayacaktır.

16.4 İptal veya gecikme nedeniyle ortaya çıkan zarara ilişkin diğer talepler saklıdır.

16.5 İzmir Baba Tur Turizm ‘in kusuru dışındaki nedenlerle meydana gelebilecek gecikme veya iptallerde, yolcu İzmir Baba Tur Turizm aleyhine maddi veya manevi zarar meydana geldiği gerekçesiyle herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını beyan eder. Bilet ücretinin iadesi hakkı saklıdır.

17 Sorumluluk

Bagaja teslim edilen ve kıymeti belirtilmeyen herhangi bir eşyanın kaybolması durumunda, bilet ücretinin üç katından fazla olmamak üzere ödeme yapılacaktır . İzmir Baba Tur Turizm otobüste veya servis otobüsünde unutulan, kaybolan veya çalınan eşyalardan sorumlu tutulmayacaktır.

18 Yolcunun Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Yükümlülükleri

Yolcu kredi kartı bilgilerini diğer kişiler ile paylaşmamalıdır. Yolcu, söz konusu bilgilerin güvenliğinden tek başına sorumlu olduğu ve bahsi geçen bilgilerin başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda İzmir Baba Tur Turizm ‘in sorumlu tutulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İzmir Baba Tur Turizm, kredi kartı bilgilerinin güvenliği, bu bilgilerin saklanması, kullanılması veya üçüncü şahıslar erişim sağlamaması gibi hususlarda herhangi bir ihmal veya kusurdan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz. Yolcu, kendi ihmali veya kusuru nedeniyle İzmir Baba Tur Turizm ‘in uğrayacağı zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

19 Yetkili Mahkeme

Türkiye’de genel bir yargı yeri bulunmayan kayıtlı tacirler, tüzel ve gerçek kişiler ile işbu taşıma sözleşmesi akdedildikten sonra yurt dışına taşınan veya yerleşen, ve şikayetin yapıldığı tarihte ikamet ettiği adres veya mutat ikametgahı bilinmeyen gerçek kişilerin yargı yeri İzmir olacaktır.

20 Geçersiz Hükümler

Bu Genel Taşıma Koşulları kapsamındaki münferit hükümler tamamen veya kısmen birbirinden bağımsız olup bu maddelerin birinin ya da birkaçının etkisiz veya geçersiz hale gelmesi halinde dahi işbu taşıma sözleşmesinin diğer maddeleri varlığı ve yürürlüğünü devam ettirecek olup bu durum bir bütün olarak taşıma sözleşmesini etkisiz ve geçersiz hale getirmeyecektir.

bottom of page